Swallow-tailed Kite (Elanoides forficatus)

Swallow-tailed Kite

Swallow-tailed Kite

Photo Gallery Index