European Stonechat (Saxicola rubicola)

European Stonechat

European Stonechat

European Stonechat

European Stonechat

European Stonechat

Photo Gallery Index